5. Sekreterlik hizmetleri

5. Sekreterlik hizmetleri

5.1Yasal adres sağlanması

Estonya’da yasal adres (sanal ofis) olması, herhangi bir yerel şirketin yanı sıra yabancı şirketlerin temsilciliklerinin de önkoşuludur. Yasaya göre, yasal adres şirket yönetim kurulunun mevcut olduğu adres. Şirketin yasal adresi yerel olmalıdır. Sizde bulunmaması durumunda yasal adres (sanal ofis) hizmeti verebiliriz. Müşterilerden şirketin tescil noktasında çıkarlarını temsil etme hakkına sahip olduğumuz için vekaletname almamızın resmi olarak yasal zorunluluğu bulunmaktadır.

5.2Yerel temsilci hizmetleri

Şirketin direktörünün (yönetim kurulu üyesi) ikamet ettiği yer Estonya değilse, Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin bir başka ülkesi veya İsviçre Konfederasyonu (ikamet etmeyen), Estonya Cumhuriyeti mevzuatına göre, yerel bir temsilci gereklidir. Şirketimiz ayrıca yerel temsilcilerin de hizmetini sunmaktadır.

5.3Müşteriler adına devlet kurumları ve finansal kurumlarla iletişim

Müşterilerimiz adına, aşağıdaki konularda devlet, finansal otoriteler ve diğer kurumlarla iletişim kurmamız da mümkün:

  • Ticaret Sicilinden gerekli belgeleri talep etmek ve sunmak (Faaliyet Belgesi, Kuruluş Sözleşmesi)
  • Vergi Dairesi’nden gerekli belgeleri talep etmek ve sunmak (İkamet belgesi, çifte vergilendirmeyi önleme belgesi, vergi borcu yok belgesi)
  • Belgelerin noter onaylı çevirisi
  • Belgeleri yasallaştırma, belgelerin apostilizasyonu
  • Şirket Mühürü
  • Müşteriler, bankalar, ortaklar, çalışanlar ile görüşmelerin organizasyonu

5.4İlgili kişi hizmetleri

Sekreterin firmanız adına temsil edildiği çağrıları yaparken, irtibat kişisine telefon numarası ile hizmet veriyoruz. Talimatlara göre, alınan mesajları kaydeder veya önceden kalan bilgileri iletir. Ardından sekreter müşteriye gelen tüm çağrıları sizin için en uygun şekilde bildirir. Ayrıca, aramaları sanal bir telefondan numaranıza ve geriye doğru yönlendirebilirsiniz.

5.5Yazışma gönderme

Faaliyetleri süresince tüm şirket yazışmaları, belgelerin asılları, nüshaları vb. size gönderilen kargolar, hepsi bir hizmet şeklinde sunduğumuz Estonya’da posta adresinize gelecek (sanal ofis adresi). Bu adreste yazışma ve / veya paketlerinizi alıyoruz. Belirttiğiniz talimatlara bağlı olarak, belirttiğiniz adrese taranmış formda veya postayla gönderiyor ,saklıyor veya yetkili kişinize teslim ediyoruz. Sanal ofis adresini kartvizitlerde, web sitesinde, antetli kağıt vb. yerlerde kullanabilmeniz de mümkün.

5.6Yerleşik olmayan Estonya şirketlerinin yönetimi

Estonya şirketlerinin yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından yürütme organı tarafından yürütülür. İcra organı (Yönetim Kurulu) dışındaki anonim şirketlerin de bir Yönetim Kurulu (Yönetim Kurulu) olması gerekir.
Şirketin direktörünün (yönetim kurulu üyesi) ikamet ettiği yer Estonya değilse, Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin bir başka ülkesi veya İsviçre Konfederasyonu (ikamet etmeyen), Estonya Cumhuriyeti mevzuatına göre, yerel temsilci gereklidir. Şirketimiz ayrıca yerel temsilcilerin de hizmetini sunmaktadır.

All rights reserved © 2023 Skata Advisers