2. Estonya’da bir Şirketin Tescili

2. Estonya’da bir Şirketin Tescili

Estonya’da her türlü şirkete kayıt imkanı sunuyoruz. Estonya’da bir şirketi iki yolla açabilirsiniz: yeni bir şirket kurarak veya hazır bir şirket satın alarak.

2.1Estonya sakinleri için

İlk yöntem, yerel bir dijital kimlik kartına sahip Estonya sakinleri için daha uygundur. Bununla beraber, kurucu Estonya’da bir şirketi kaydettirmek için gerekli tüm belgeleri İnternet üzerinden uzaktan imzalayabilir. Estonya kimlikleri olmayanlar için Estonya veya başka bir noter tarafından noter tasdikli belgeler hazırlamak gerekmektedir.

Şirketin yeniden kaydı sırasında adını, adresini, tüm iletişim bilgilerini değiştirmek ve diğer gerekli değişiklikleri yapmak mümkündür.
Bir şirketin açılması işlemi şahsen veya uzaktan yapılabilir.

2.2Estonya vatandaşı olmayanlar için

İkinci yöntem, ödenmiş sermayesi 2500 Euro olan mevcut bir şirkette% 100 hissenin satın alınmasını içerir. Bu yöntem, yerleşik olmayanlar için daha uygundur ve Estonya’da bir şirketi daha hızlı ve kişisel olarak bulunmadan açmanıza izin verir. Halihazırda var olan bir şirketi satın alırken, müşteri bizden “temiz” bir geçmişi olan hazır bir şirkete sahip olur ve hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olur.

İlk yöntem Estonya’yı bir şirkete kaydolmak üzere ziyaret etmeyi içerir. Bu yöntemi seçerek, şirketin kurucusu bize kayıt için şirket hakkında ilk bilgileri sağlar. Bundan sonra Estonya’ya ilk ziyarette, şirketin noterde açılması için belgeler imzalanır. Şirket kaydı beş güne kadar sürebilir.

İkinci seçenek Estonya’da kişisel bir varlığı olmayan bir şirketin uzaktan kaydedilmesini içerir. Bu yöntemi seçerek, şirketin kurucusu bize şirket adına kayıtlı bir vekaletname veriyor. Verilen bilgilere dayanarak, işletme kaydı için belgeleri hazırlar ve kayıt işlemini tamamlayabiliriz.

2.3. Kurulu Bir Şirketin Devri

Estonya’da kurulu bir şirketin satın alımı için destek hizmetleri sağlıyoruz:

  • Yasal destek;
  • Durum tespiti; 
  • Finansal Denetim;
  • İş geliştirme ve denetim;
  • Finansal kriz yönetimi ve muhasebesel sorun çözümleme;
  • Otomatik muhasebe sistemlerinin uygulanması;
  • Finans, vergi ve yasal bileşenler ile doğru iş modeli oluşturulması, raporlanması ve takibi.

All rights reserved © 2023 Skata Advisers